BUNDI


ABOUT BUNDI:

 

MODE OF COMMUNICATION:

 

SIGHTSEEING AT A GLANCE:

FORT & MONUMENTS

Bundi Durg or Taragarh   Garh Palace   Chhatra Mahal   Raniji-Ki-Baori   Sukh Mahal   Phool Sagar   Shikar Burj   Eighty Four Pillared Cenotaph

 

PILGRIM CENTRE

Nawal Sagar

GARDEN

Kahar Bagh

MUSEUM & AUDITORIUM

Chitrashala

LAKE

Nawal Sagar   Jait Sagar Lake

FAIRS & FESTIVALS

  • Kajli Teej
  • Bundi Utsav

For more information visit  https://bundi.rajasthan.gov.in/

 


ATTRACTIONS OF BUNDI

 

Bundi Durg or Taragarh:

 

Garh Palace:

 

Chhatra Mahal:

 

Chitrashala:

 

Nawal Sagar:

 

Raniji-Ki-Baori:

 

Sukh Mahal:

 

Jait Sagar Lake:

 

Phool Sagar:

 

Shikar Burj:

 

Kahar Bagh:

 

Eighty Four Pillared Cenotaph:

 

Awesome Image