AJMER


ABOUT AJMER:

 

MODE OF COMMUNICATION:

 

SIGHTSEEING AT A GLANCE:

FORT & MONUMENTS

Magazine   Circuit House   Taragarh Fort   Man Mahal   Pushkar Palace     

PILGRIM CENTRE

Dargah Khwaja Sahib   Adhai-Din-Ka-Jhonpra   Nasiyan (Red Temple)   Pushkar   Brahma Temple   Jagat Pita Shri Brahma Mandir   Warah Temple   Savitri Temple   Temple of Rangji or Shri Vaikunthnath Ji

 

MUSEUM & AUDITORIUM

Rajputana Museum   Mayo College  

LAKE

Ana Sagar   Visal Sar   Pushkar Lake  

OTHERS

Prithviraj Chauhan Smarak   Kishangarh

FAIRS & FESTIVALS

  • Pushkar Fair
  • Urs Fair

For more information visit https://ajmer.rajasthan.gov.in/

ATTRACTIONS OF AJMER

 

Dargah Khwaja Sahib:

 

Adhai-Din-Ka-Jhonpra:

 

Magazine:

 

Rajputana Museum:

 

Nasiyan (Red Temple):

 

Mayo Collage:

 

Circuit House:

 

Ana Sagar:

 

Visal Sar:

 

Prithviraj Chauhan Smarak:

 

Brahma Temple:

 

ATTRACTIONS AROUND AJMER

 

Taragarh Fort:

 

Pushkar:

 

Jagat Pita Shri Brahma Mandir:

Warah Temple:

 

Savitri Temple:

 

Temple of Rangji or Shri Vaikunthnath Ji:

 

Pushkar Lake:

 

Man Mahal:

 

Pushkar Palace:

 

Kishangarh:

Awesome Image