PUNE


ABOUT PUNE:

 

MODE OF COMMUNICATION:

 

SIGHTSEEING AT A GLANCE:

FORT & MONUMENTS

 • Aga Khan Palace - Kasturba Gandhi Memorial

 • Bhandarkar Oriental Research Institute

 • Shanwarwada Palace

 • Shindyanchi Chhatri

 • Vishrambaug Wada

 • Ahmadnagar

 • Pratapgad

 • Purandar

 • Raigad

 • Shivneri

 • Sinhagad (Lion Fort)

HOLY CENTRE

 • Khunya Murlidhar Temple

 • Parvati Hill & Temple

 • Alandi

 • Bhimashanker

 • Jejuri

 • Shree Kshetra Mahuli

 • Tuljapur

 • Wai

 • The Asht Vinayaka Darshan Yatra

SCENIC SITES

 • Parvati Hill & Temple

 • Lonavala

 • Khandala

 • Mahabaleshwar

 • Panchgani

 • Raigad

PARK & GARDENS

 • Bund Gardens or Mahatama Gandhi Udyan

 • Peshwe Udyan (Zoo)

MUSEUM & AUDITORIUM

 • Bhandarkar Oriental Research Institute

 • Mahatma Phule Museum

 • Parvati Hill & Temple

 • Raja Dinkar Kelkar Museum

 • Tilak Smarak (Mandir)

 • Tribal Museum

LAKE

 • Bhatghar Dam

HISTORIC SITES

 • Kesari Wada

 • Satara

CAVES

 • Pataleshwara Caves

 • Karla

FAIRS & FESTIVALS

 • Diwali

 • Janmashtami

 • Navaratri

 • Dashahara

 • Holi

 • Rakshabandhan

 • Christmas

 • Id 

For more information visit https://pune.gov.in/

 

ATTRACTIONS OF PUNE

 

Aga Khan Palace - Kasturba Gandhi Memorial:

 

Bhandarkar Oriental Research Institute:

 

Bund Gardens or Mahatama Gandhi Udyan:

 

Kesari Wada:

 

Khunya Murlidhar Temple:

 

Mahatma Phule Museum:

 

Parvati Hill & Temple:

 

Pataleshwara Caves:

 

Peshwe Udyan (Zoo):

 

Raja Dinkar Kelkar Museum:

 

Shanwarwada Palace:

 

Shindyanchi Chhatri:

 

Tilak Smarak (Mandir):

 

Tribal Museum:

 

Vishrambaug Wada:

 

ATTRACTIONS AROUND PUNE

 

Ahmadnagar:

 

Alandi:

 

Bhatghar Dam:

 

Bhimashanker:

 

Jejuri:

 

Karla:

 

Lonavala:

 

Khandala:

 

Mahabaleshwar:

 

Panchgani:

 

Pratapgad:

 

Purandar:

 

Raigad:

 

Satara:

 

Shree Kshetra Mahuli:

 

Shivneri:

 

Sinhagad (Lion Fort):

 

Tuljapur:

 

Wai:

 

The Asht Vinayaka Darshan Yatra:

Awesome Image