• Local

  • Outstation


SRINAGAR

 

ABOUT SRINAGAR:

        

MODE OF COMMUNICATION:

 

SIGHTSEEING AT A GLANCE

SCENIC SITE

Gulmarg   Pahalgam   Sonamarg

HOLY CENTRE

Hazratbal Mosque   Jami Masjid   Shah Hamadan Mosque   Hari Parbat Fort   Chhatti Padshahi Gurudwara   Shankaracharya Temple   Charar-i-Sharif   Kheer Bhawani Temple   Pahalgam   Amarnath Cave

 

FORT & MONUMENTS

Pari Mahal   Hari Parbat Fort

MUSEUM & AUDITORIUM

Sri Pratap Singh Museum

 

WILD LIFE

Dachigam National Park

LAKE

Dal Lake

GARDEN

Shalimar Bagh   Nishat Bagh   Cheshma Shahi   Achabal

WATERFALL

Aharbal

PLAY GROUND

Gulmarg

 

ATTRACTIONS OF SRINAGAR

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTRACTIONS AROUND SRINAGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awesome Image